Het klimaat

Omgang

Wij hechten veel waarde aan een rustige, goede sfeer op school, waarin leerkrachten en leerlingen respect hebben voor en vertrouwen hebben in elkaar. We besteden dus veel aandacht aan omgangsvormen, zodat ieder kind zich geaccepteerd voelt.

De sociaal-emotionele ontwikkeling speelt in alle groepen een belangrijke rol. We willen dat kinderen respectvol met elkaar omgaan. Geweld, schelden, grof taalgebruik of pestgedrag accepteren we niet. Via gesprekken hierover, soms via een project, wijzen we de kinderen op een respectvolle omgang met elkaar. Tijdens een kringgesprek is ruimte voor grote of kleine gebeurtenissen, die voor kinderen belangrijk zijn.

 

Structuur

Wij vinden het belangrijk dat er duidelijkheid is in school. Een school met structuur voorkomt verwarring. Er zijn gedragsregels waaraan kinderen en leerkrachten zich moeten houden. Kinderen worden met hun voornaam aangesproken. Er worden geen bijnamen gebruikt.

Leerkrachten worden correct aangesproken (juffrouw … en meester….).
 

Gedragsprotocol
Aan het begin van ieder schooljaar starten we in iedere groep met het herhalen van het gedragsprotocol. In de eerste weken stellen we, samen met de kinderen, de gedragsregels opnieuw vast. Door gesprekken, spelletjes, rollenspelen, verhalen en gebeurtenissen uit de praktijd, ervaren de kinderen waarom bepaalde afspraken noodzakelijk zijn. Tijdens het schooljaar wordt structureel aandacht besteed aan het gedragsprotocol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws
brief
CONTACT