Waar de school voor staat
 
Talent in taal!
Taal maakt het ons mogelijk ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren, met elkaar te overleggen en ons denkvermogen te vergroten door onze gedachten te verbinden met die van anderen. We maken gebruik van talige bronnen zoals kranten, tijdschriften, internet en boeken. Taal helpt ons goed te functioneren in de maatschappij. Wij zien taal als basis voor de ontwikkeling van alle vak- en vormingsgebieden:
  • rekenen heeft veel talige aspecten
  • aardrijkskunde en geschiedenis zijn talig
  • spreekbeurten, gesprekken voeren, informatie geven en krijgen, contacten leggen
  • denkvermogen vergroten
  • van en met elkaar leren
Allemaal taal!
Op basis van deze gedachte maken wij keuzes voor het aanbod aan kinderen.
 
Visie
Leerlingen op Het Vogelnest worden gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Onder begeleiding van de leerkracht en binnen een klassikale structuur dagen we leerlingen individueel en samen met anderen uit om verantwoordelijkheid voor hun eigen talentontwikkeling te nemen. Zo ontwikkelen de leerlingen zich om goed te functioneren binnen de maatschappelijke context.

 
Nieuws
brief
CONTACT