Ieder kind heeft talent!

Kinderen ontwikkelen zich in verschillend tempo. In ons onderwijs houden wij rekening met verschillen.

Dat doen we door:
- aan het begin van het schooljaar een startgesprek te voeren met de ouders,
- kinderen goed te volgen door observatie en toetsing,
- instructie af te stemmen op verschillende niveaus,
- collegiaal overleg te voeren met de intern begeleider,
- planmatig hulp te bieden n de klas,
- kinderen positief te stimuleren (van lof naar LEF!),
- samen te werken met ouders.

Zo streven wij naar optimale ontwikkeling van ieder kind.
Nieuws
brief
CONTACT