Bent u op zoek naar een goede basisschool voor uw zoon/ dochter dan kunt een afspraak maken voor een rondleiding en kennismakingsgesprek.
Hiervoor kunt u ook contact opnemen met Erica Coppens of Madelon Torenstra (info@hetvogelnest.nl of 030-6000264)

Wilt u uw kind aanmelden dan kan dit via ons aanmeldingsformulier.


Kennismaken met.....Het Vogelnest!
Als uw kind voor het eerst naar school gaat kunnen er veel vragen zijn bij ouders. Hier kunt u algemene informatie vinden over de dagelijkse gang van zaken op school.

Groepen 
Op Het Vogelnest werken we veelal met heterogene groepen. Dat wil zeggen dat de kinderen van twee groepen bij elkaar in de klas zitten. Het 'leren van elkaar' wordt zo gestimuleerd. 

Intakegesprek
De groepsleerkracht nodigt u drie maanden voordat uw kind 4 jaar wordt uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek staat uw kind centraal. Hoe gaat het met de ontwikkeling van uw kind? 
Zo stemmen we de aanpak en verwachtingen af en verloopt de overgang naar de basisschool soepel.

Wendagen
Voordat uw kind vier jaar wordt, mag hij/ zij 8 dagdelen wennen in zijn/ haar nieuwe groep. U kunt, in overleg met de leerkracht, deze momenten zelf indelen en plannen. Meestal is dat 2 maanden voordat het kind 4 jaar wordt.

Als uw zoon/ dochter ingeschreven staat bij ons op school, ontvangt uw kind 3 maanden voor zijn/ haar verjaardag een kaart van de juf. Op de kaart staat het verzoek om contact op te nemen met de leerkracht voor het maken van wenafspraken.
Afhankelijk van wanneer de zomervakantie valt, zijn er in de maanden juni en juli geen wendagen. Kinderen die in deze maanden jarig zijn beginnen na de zomervakantie.

Algemeen
Wanneer uw zoon/ dochter 4 jaar wordt, mag hij/zij naar de basisschool. Op de eerste schooldag gaat er voor u en uw kind veel veranderen: vaste schooltijden, nieuwe gezichten, andere omgeving, andere activiteiten enzovoort.
Om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden krijgen de nieuwe leerling een 'wentasje'. Hierin zit een prentenboekje, over het voor het eerst naar school gaan en veel informatie over onze school. Wilt u voor het wennen graag met uw zoon of dochter na schooltijd langskomen om alvast een kijkje te nemen kunt u daar een afspraak voor maken met de leerkracht.
Nieuws
brief
CONTACT