Groepsleerkrachten
Onze groepsleerkrachten zorgen voor de dagelijkse gang van zaken voor het onderwijs aan kinderen en een aantal andere taken. Deze worden jaarlijks verdeeld (Sinterklaas, Kerst, jeugdbladen, voorleeswedstrijd, sport enzovoort). Er zijn zowel fulltimers als parttimers. Verschillende groepen krijgen dus les van twee leerkrachten. Door wekelijks overleg en goede afspraken wordt de continuïteit binnen de groep gewaarborgd. Beide leerkrachten zijn aanwezig tijdens ouderavonden.
 

Intern Begeleider
Een intern begeleider is een leerkracht die naast zijn/haar lesgevende taken sturing geeft aan de leerlingenzorg. Hij/zij observeert leerlingen die speciale zorg behoeven, neemt onderzoeken af, en stelt samen met de leerkracht een handelingsplan op. Ook onderhoudt hij/zij contacten met ouders en externe organisaties. 
 

Intern contactpersoon
Een intern contactpersoon heeft in de school en buiten de school een verantwoordelijke taak. Kinderen, ouders en leerkrachten moeten zich bij deze persoon vertrouwd voelen. Deze persoon kan goed luisteren, daadkrachtig optreden, probleemoplossend handelen en waar nodig preventief te werk gaan. 
 

Directie
Erica Coppens is directeur van de Vroonestein, waarvan "Het Vogelnest" deel uit maakt. Zij is eindverantwoordelijk voor de totale school. Haar kantoor is op de Vroonestein. Erica is elke week twee (afwisselende) dagdelen aanwezig op Het Vogelnest.

Locatieleider
Madelon Torenstra is locatieleider van Het Vogelnest 
 
Nieuws
brief
CONTACT