Logopedie op Het Vogelnest
 
Logopediepraktijk in school
Sinds januari 2017 heeft de logopediepraktijk van Eva Monné een dependance in Het Vogelnest. Op dinsdag is Hannah de Jong en op vrijdag is Eva Monné werkzaam in de ruimte. 

Ouders en kinderen kunnen op afspraak begeleiding krijgen voor logopedische problematiek bij hun kind. Denk hierbij aan moeite met:
  • begrijpen van taal
  • het onthouden en gebruiken van woorden (kleine woordenschat)
  • zinnen maken
  • voorbereiding op het leren lezen in groep 2
  • begrijpend lezen
  • duidelijk praten (klanken uitspreken)
  • afwijkend mondgedrag, open mond, duimen, kwijlen, slissen
Kijk voor meer informatie op www.logopedienieuwegein.nl
 
Wanneer school vermoedt dat uw kind baat zou kunnen hebben om logopedische begeleiding te ontvangen, dan hoort u dit van de leerkracht. U heeft dan uiteraard de vrije keuze op school of op bij een andere logopedist in behandeling te gaan.
 
Het voordeel voor de kinderen is dat er geen reistijd meer is, dat de begeleiding in een bekende omgeving kan plaatsvinden en er direct kan worden overlegd met leerkrachten over de begeleiding. Ouders moeten wel 50 % aanwezig zijn, zodat er een goede uitwisseling kan plaatsvinden van oefeningen voor thuis en andere tips en adviezen.
 
De praktijk is het hele jaar geopend en ook toegankelijk voor kinderen en volwassenen van buiten de school. Logopedie voor kinderen wordt 100% vergoed, omdat de praktijk met alle zorgverzekeraars een contract heeft.
 
Aanmelden?
http://www.logopedienieuwegein.nl/aanmelden of bel het aanmeldnummer: 06 4411 7977
 

 
Nieuws
brief
CONTACT