Donaties helpen ons enorm!

Het Vogelnest draait geheel op vrijwilligers, en wij proberen de kosten voor scholen zo laag mogelijk te houden zodat alle scholen in Utrecht en Bunnik ons kunnen bezoeken. Mocht u Het Vogelnest hierin willen steunen, dan is uw donatie zeer welkom op bankrekening NL57INGB0000627166.

Stichting Het Vogelnest is aangemerkt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan Het Vogelnest aftrekbaar voor de belasting.

De ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid om hun giften aan ANBI’s af te trekken voor de belasting. ANBI is in het leven geroepen door de Nederlandse Belastingdienst. Goede doelen, kerkgenootschappen en verenigingen kunnen zich aanmelden bij de Belastingdienst om aangemerkt te worden als ANBI. Voor voorwaarden of meer informatie over het ANBI programma en de aftrekbaarheid van giften verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl/anbi

Scroll to Top