1961: Uit het ei

Het Vogelnest bestaat al zo’n 60 jaar en is bekend bij menig Utrechter. Ouders van nu herkennen het terrein van toen zij zelf kleuter waren.

De oorsprong van Het Vogelnest gaat terug naar eind jaren ’50 en begin ’60. Schoolreisjes waren er toen niet voor kleuters. Een aantal enthousiaste ouders en leerkrachten van openbare kleuterscholen in Utrecht wilden hierin verandering brengen. Ze wilden een plek creëren waar hun kleuters buiten konden spelen en een gezellige dag konden hebben.

Met onder andere de hulp van de toenmalige wethouder van onderwijs, Cees Pot, een voorvechter voor het idee, werd een stuk grond beschikbaar gesteld en kreeg Het Vogelnest een plek.

Veel geld was er niet, maar op allerlei manieren werd geprobeerd om Het Vogelnest van de grond te krijgen. Zo gingen kinderen bijvoorbeeld met pleisters langs de deuren om geld in te zamelen. En ieder die kon, droeg letterlijk en figuurlijk zijn of haar steentje bij. Op die manier is er heel low-budget een gebouw neergezet. Het is 1961, Het Vogelnest ontstaat.

Onder de vleugels van Janny en Peter

Vanaf de start wordt Het Vogelnest gerund door onbetaalde vrijwilligers. Het bestuur van de stichting bestond aanvankelijk uit een Dagelijks Bestuur, aangevuld met vertegenwoordigers van ouders uit de Oudercommissies Openbaar Kleuteronderwijs en een aantal leerkrachten. Ook had de Inspecteur van het Openbaar Kleuteronderwijs van de gemeente Utrecht zitting in het bestuur.

Door de veranderingen in de samenleving en doordat steeds minder ouders tijd hadden voor vrijwilligerswerk dunde de groep vrijwilligers sterk uit. Uiteindelijk bleef er slechts één ouder over: Janny Vierbergen.

Janny en haar echtgenoot Peter Vierbergen zijn twee decennia lang de afgelopen jaren de drijvende kracht achter Het Vogelnest geweest. Roosters maken, vervoer regelen, contact houden met scholen, onderhoud van gebouw en terrein regelen en het inventariseren en aanvullen van de materialen: ze deden het allemaal zelf.

Janny en Peter hebben zich al die jaren ingezet voor Het Vogelnest omdat ze de plek belangrijk vinden voor kleuters. Ze zien dat de stadse kinderen er heel veel plezier hebben en lekker buiten kunnen spelen.

2013: Een nieuw bestuur

In 2013 trokken Janny en Peter aan de bel. Als zij zouden wegvallen, was er niemand om het over te nemen en zou Het Vogelnest ophouden te bestaan. Ze stuurden een brandbrief naar de scholen, er werd een klusdag georganiseerd en de Daltonschool Rijnsweerd stelde ruimte beschikbaar om te vergaderen. Daar stonden Aly Hiemstra en Barbe Messing op, die een nieuw bestuur vormden waar later Judith van der Lee en Hylke Koers bijkwamen. Dat bestuur is doorontwikkeld – met een maximum termijn van acht jaar voor bestuursleden volgens de statuten – tot het huidige bestuur.

2019 – 2021: Grootschalige verbouwing en renovatie

Dankzij een grootschalige verbouwing en renovatie in 2020-2021, kan Het Vogelnest weer zestig jaar mee. De verbouwing is gebaseerd op een eerder uitgevoerde verkenning en een educatief concept dat daarop ontwikkeld is:

Verkenning en toekomstvisie (2017)

Educatief concept (2019)

Scroll to Top