Stichting

Het Vogelnest is een stichting zonder winstoogmerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK 41179148.

Het Vogelnest heeft een ANBI status, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan Het Vogelnest aftrekbaar voor de belasting.

Beleid

Als stichting willen wij onze missie realiseren door het aanbieden van een uitnodigende locatie middenin de natuur met een mooie, eigentijdse inrichting; het aanbieden van educatieve elementen en handvatten voor die aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs; ondersteund door een financieel gezonde stichting met een sluitende exploitatie en reserveringen voor toekomstig onderhoud.

In 2018 heeft het bestuur een beleidsplan uitgewerkt voor de periode 2018-2022.

Ons AVG-beleid: AVG beleid

Statuten

De huidige statuten dateren uit 2018.

Scroll to Top