Het Vogelnest draait op vrijwilligers

Heb je zin in:

  • Gezelligheid in een team met actieve, betrokken mensen?
  • Deelname aan leuke klusdagen met gratis lunch!?
  • Je creativiteit en ideeën inbrengen voor een mooi doel?
  • Meehelpen aan de verbinding van kleuters met buiten en natuur?

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen in ons groenteam, ons klusteam, of op een andere manier bij willen dragen. Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op en we maken graag kennis.

Bestuur

Het bestuur van de stichting vergadert maandelijks. Het overziet de dagelijkse gang van zaken en waarborgt de toekomstbestendigheid van Het Vogelnest. Het bestuur is gebonden aan een gedragscode die in 2015 is opgesteld.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden, die zich onbezoldigd inzetten voor Het Vogelnest:

  • Meneer Hylke Koers, voorzitter
  • Mevrouw Judith van der Lee, penningmeester en secretaris
  • Mevrouw Sanne Vleugel, algemeen bestuurslid
  • Mevrouw Sylvia Persoon, algemeen bestuurslid
Scroll to Top